ontstaan en doel
wie zijn we
nieuws
projecten
jaarverslagen
natuurinfo
weerribben en wieden
contact
links

Onlangs is er een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gelanceerd door de Provincie. Het betreft een nieuw stuk natuur als verbindingszone tussen de Wieden en de Weerribben: de Noordmanen.
Een belangrijk doel er van is om de zeldzame Grote Vuurvlinder te behoeden voor uitsterven en om een zone te creƫren die geschikt is voor de Grote Karekiet. We hebben het plan uitgebreid bestudeerd en, hoewel we heel blij zijn dat er iets voor de natuur wordt gedaan, willen we toch graag een paar punten aandragen waarop het nog beter kan.

1- Er zijn nog een aantal zeldzame vlindersoorten die in het plan niet aan de orde komen: bijvoorbeeld de Zilveren Maan en de Aardbeivlinder. Die hebben een gebied nodig met de planten waar de eitjes op kunnen leggen en waar ze nectar kunnen vinden. Dat is voor de Zilveren Maan het Moerasviooltje voor de eitjes en Echte Koekoeksbloem, Kale jonker en Kattenstaart voor de nectar. Voor de Aardbeivlinder is dat Tormentil voor de eitjes en diverse planten voor de nectar.

2- Verstoring door toeristen. Hoe zal de Grote Karekiet reageren als er steeds mensen met ronkende motoren en lawaaiige stemmen en golfslag makend langsvaren. Er zal op zijn minst toch iets gedaan moeten worden aan de aantallen boten en vooral alleen electrische motoren toestaan. Anders is alle moeite voor niets.

3- Vissen worden in het plan ook helemaal niet genoemd.
Is er rekening gehouden met dat vissen van het ene gebied naar het andere kunnen komen?
Worden de zeldzame Modderkruipers niet verstoord door de boten?

4- Kleine roofdieren. Er komen in Weerribben en Wieden nog de Wezel, Hermelijn en Bunzing voor maar ze gaan sterk achteruit. Die hebben voldoende schuilplekken nodig om te overleven. Ze moeten zich kunnen verplaatsen langs ruige randen en er moet genoeg groen ongemoeid worden gelaten zodat ze mollen, ratten en muizen kunnen vangen. Bossen met veel hoge bomen zijn niet gunstig.

Verder is het belangrijk dat de beoogde faunapassage over een drukke autoweg die voor de Otter is bedoeld, het gaas dat ze belet om de weg op te lopen, kleinmazig genoeg is om ook de kleine roofdiertjes tegen te houden.
Veel hondeneigenaren vinden het leuk om hun lieve hondje lekker vrij te laten ronddartelen in de natuur maar dat betekent wel veel verstoring van de kleine roofdiertjes. De baasjes hebben daar geen weet van want ze kunnen dat niet zien.

5- Stikstof. Het stikstofgehalte is te hoog en de opdracht is om dat naar beneden te krijgen. Er zijn verschillende bronnen van stikstof: verbrandingsmotoren, hondenpoep en wat er met de wind mee komt van elders.
Hondenpoep? Is dat niet wat overdreven? Welnu, uit onderzoek is gebleken dat op plekken waar veel honden worden uitgelaten wel 11,4 kg stikstof per hectare per jaar terecht komt. En dan ook nog de ammoniak van de plasjes.Deze webstek wordt gemaakt door
Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.: anneke.dvrs@gmail.com