ontstaan en doel
wie zijn we
nieuws/
waarmee bezig

natuurinfo
contact
links


De leden van het platform zijn allen vrijwilligers. Naast de activiteiten in het kader van het NMPS zijn allen lid van een of alle twee de overkoepelende natuurorganisaties (IVN-noordwest Overijssel of de Noordwesthoek die een afdelingvan de KNNV is) en houden zich actief bezig met natuur. Dit kan zijn in de vorm van monitoring van vogels, vlinders etc.,of in de vorm van natuurbescherming of -educatie.
Correspondentieadres: voorlopig p/a: Henk Plat, De Zieltjes 32, 8375 CN Oldemarkt.
KvK: 05077270
Bank:
Voorzitter: Henk Plat, De Zieltjes 32, 8375 CN Oldemarkt
Secretaris: vacature
Penningmeester: Ger de Haan, Oudeweg 39, 8376 HP Ossenzijl, 0561-477487, gerdehaan@kpnplanet.nl
Leden:
Anneke de Vries, Oudeweg 39, 8376 HP Ossenzijl, 0561-477487, anneke.dvrs@gmail.com
vacature
vacature
Adviseur/vriend:Jan v.d. Molen, Elzen 2, 8355 CX Giethoorn, 0521-361887, ringmus@hetnet.nl
Ad hoc: adviseurs op gebied van milieu en wetgeving.Deze webstek wordt gemaakt door Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.: E-mail---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------